Våra hälsokontroller

Hälsokontroll 1

sjukskoterska-ikon

I denna hälsokontroll ingår hälsosamtal med sjuksköterska, vikt, längd, BMI, midjemått samt:

 • Hälsoprofil (innefattande livsstilsfaktorer såsom stress, kost m m)
 • Blodvärde
 • Urinprov
 • Kolesterol
 • PSA (prostatacancerprov – män>50 år)
 • TSH (ämnesomsättningsprov – kvinnor)
 • ALAT (leverprov)
 • Kreatinin (njurfunktionsprov)
 • Blodsocker

Kostnad: 1600 kr (privatperson)


Hälsokontroll 2

sjukskoterska-ikon lakare-ikon

I denna hälsokontroll ingår hälsosamtal med sjuksköterska och läkare, vikt, längd, BMI, midjemått samt:

 • Hälsoprofil (innefattande livsstilsfaktorer såsom stress, kost m m)
 • Blodvärde
 • Urinprov
 • Kolesterol
 • PSA (prostatacancerprov – män >50 år)
 • TSH (ämnesomsättningsprov – kvinnor)
 • ALAT (leverprov)
 • Kreatinin (njurfunktionsprov)
 • Blodsocker
 • EKG
 • Läkarundersökning/samtal

Kostnad: 2300 kr (privatperson)


Hälsokontroll 3

sjukskoterska-ikon lakare-ikon Flat design heart icon

I denna hälsokontroll ingår hälsosamtal med sjuksköterska allmänläkare och hjärtläkare, vikt, längd, BMI, midjemått samt:

 • Hälsoprofil (innefattande livsstilsfaktorer såsom stress, kost m m)
 • Blodvärde
 • Urinprov
 • Kolesterol
 • PSA (prostatacancerprov – män>50 år)
 • TSH (ämnesomsättningsprov – kvinnor)
 • ALAT (leverprov)
 • Kreatinin (njurfunktionsprov)
 • Blodsocker
 • Arbets-EKG
 • Läkarundersökning/hälsosamtal
 • Hjärtläkare: undersökning/ bedömning för dig som är orolig för ditt hjärta eller har hjärtsjukdomar i släkten.

Kostnad: 6100 kr (privatperson)


 Hälsokontroll 4

sjukskoterska-ikon lakare-ikon spin-ikon

I denna hälsokontroll ingår hälsosamtal med sjuksköterska, läkare och osteopat, vikt, längd, BMI, midjemått samt:

 • Hälsoprofil (innefattande livsstilsfaktorer såsom stress, kost m m)
 • Blodvärde
 • Urinprov
 • Kolesterol
 • PSA (prostatacancerprov – män>50 år)
 • TSH (ämnesomsättningsprov – kvinnor)
 • ALAT (leverprov)
 • Kreatinin (njurfunktionsprov)
 • Blodsocker
 • EKG
 • Läkarundersökning/samtal
 • Osteopat: undersökning/bedömning med avseende på rörelseapparaten vid exempelvis rygg/nackproblem mm

Kostnad: 3100 kr (privatperson)


Hälsokontroll 5

sjukskoterska-ikon lakare-ikon samtal-ikon

I denna hälsokontroll ingår hälsosamtal med sjuksköterska, läkare och samtalsterapeut vikt, längd, BMI, midjemått samt:

 • Hälsoprofil (innefattande livsstilsfaktorer såsom stress, kost m m)
 • Blodvärde
 • Urinprov
 • Kolesterol
 • PSA (prostatacancerprov – män>50 år)
 • TSH (ämnesomsättningsprov – kvinnor)
 • ALAT (leverprov)
 • Kreatinin (njurfunktionsprov)
 • Blodsocker
 • EKG
 • Läkarundersökning/samtal
 • Samtalsterapeut: bedömning vid stressrelaterad ohälsa, oro, psykosocial påverkan, behov av coachning, mm.

Kostnad: 3100 kr (privatperson)

 

För bokning var god ring 0300-56 20 56!

 

Lotusläkarna

facebook

1177

region-halland