Varför göra en hälsokontroll?

vaccinationer

Det finns många bra skäl till att göra en regelbunden hälsoundersökning. Många sjukdomar kan upptäckas i ett tidigt skede så som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom kan tidiga upptäckter av avvikande värden vara en signal på att man bör ändra sin kost, motionsvanor, arbetsbelastning etc.

Vid hälsokontrollen kontrolleras också de flesta av kroppens basala funktioner t.ex. leverfunktion och njurfunktion. På kvinnor tas ämnesomsättningsprov (TSH) och på män över 50 år tas även prostataprov (PSA) om man så önskar.

För företag, kontakta oss för information och priser på: info@lotuslakarna.se

Lotusläkarna

facebook

1177

region-halland