Medicinsk Botox mot migrän

Nu kan vi erbjuda medicinsk Botox mot migrän!

Efter ett läkarbesök för individuell bedömning kan dr Sara Parsifar utföra medicinsk behandling med Botox mot migrän.

Tidsåtgång ca 40 minuter

2500:- (+ medicin)

Vänligen medtag  journaler på diagnos kronisk migrän

Boka tid genom receptionen på 0300-56 20 56

Lotusläkarna

facebook

1177

region-halland