Hallux Valgus

Orsaken till att stortån vinklas och att det bildas en ömmande knuta vet man inte säkert. Slapphet i ledband och senor är den troligaste förklaringen medan smala skor sannolikt inte har någon betydelse. Det är betydligt vanligare hos kvinnor och förekommer ofta i släkten.


  • 12
  • 22
  • 32

Copyright © F.M.


De flesta patienter klagar över att skorna skaver över knutan på insidan. Endast gamla ingångna skor duger. Besvären kan börja smygande men blir ofta uttalade så småningom. Det finns ingen bestämd tidpunkt när det är dags för operation, det varierar från fall till fall. Smärta, svårighet att klara arbetet och skoproblem är faktorer som spelar in. Det finns ingen anledning att operera en besvärsfri fot i förebyggande syfte.

Målet med en operation är att göra framfoten smalare. För att klara detta räcker det inte med att mejsla av knutan, den kommer oftast tillbaka. Man måste också såga av benet ovanför ledhuvudet (knutan) – ”skapa ett benbrott” – och flytta ledhuvudet c:a 5-10 mm mot lilltå-sidan. I detta nya (smalare) läge får ledhuvudet läka fast, vilket tar c:a 5-6 veckor. För att hålla det på plats under läkningstiden måste ibland ledhuvudet fixeras med en skruv, som sedan inte behöver tas bort. Den i Sverige vanligaste operations-metoden, Chevronosteotomi, ger stor stabilitet vilket innebär att man får belasta foten fullt från början. Gipsbehandling över stortån används ibland. Vid en uttalad felställning av tån kan man dessutom ta ut en benkil på insidan av tån så att tån rätas upp. Denna operation fixeras med en klammer som kan sitta kvar.

Vid alla operationer av stortån blir det svullnad runt tån efteråt och det finns risk för nedsatt rörlighet efter operationen. Man får räkna med att tån är så svullen att det inte går att använda vanliga skor under c:a 2-3 månader. Sjukskrivningstiden i ett gående arbete är c:a 6 veckor.

Som slutresultat kan man förvänta sig en bestående smalare framfot och därmed mindre skobesvär. Tån blir oftast rakare vid operationen men en lätt återgång kan senare ske.

Lotusläkarna

facebook

1177

region-halland